Co-creatie in de Zorg met het Triple Aim principe als uitgangspunt

Een ‘positief’ gezonder Nederland waar de burgers proactief aan hun eigen vitaliteit en gezondheid kunnen werken, heeft een veerkrachtigere bevolking en lagere kosten voor de Zorg. Door verankering van Patiënt-‘empowerment’ en Positieve Gezondheid in ons zorgsysteem, zijn we beter in staat om aan te sluiten op de individuele gewenste kwaliteit van leven. Om ‘empowerment’ te kunnen faciliteren is elkaar informeren en dus interoperabiliteit op alle niveaus een voorwaarde.

Meer over mijn visie op Patiënt-'empowerment', Positieve Gezondheid en Interoperabiliteit vindt u bij doorklikken in onderstaande blokken. Meer over mijn dienstverlening leest u onderaan deze pagina.

In 2018 heb ik Positive Health Accelerator opgericht. Vanuit mijn drijfveer 'kwaliteit van leven' voor ons allen, heb ik ruim 30 jaar aan de businesskant in de Zorg gewerkt. In het bijzonder op het gebied van interoperabiliteit ten behoeve van samenwerking tussen zorgverleners onderling en patiënt én zorgverlener(s).

De ontwikkelingen nu op het gebied van intra- en interoperabiliteit en Artificial Intelligence, gecombineerd met Positieve Gezondheid brengen Patiënt 'empowerment' naar een volgende fase.

In die volgende fase zal het onderscheidend vermogen voor de zorgaanbieders niet alleen de kwaliteit van de geleverde zorg zijn, maar ook de kwaliteit van de gedeelde informatie ten behoeve van de samenwerking met cliënt en zijn (transmurale) team.

Op het gebied van standaarden en interoperabiliteit hebben we al veel in Nederland. Door de toekomstige architectuur voor ons Nederlandse zorgsysteem te realiseren vanuit de samenwerking tussen cliënt en behandelteam, voorkomen we dat we nieuwe silo’s gaan creëren. En als we hierbij de gezondheid/zorgdata van de burger onafhankelijk maken van de applicaties/leveranciers, kunnen deze data als waarde door en voor de cliënt en zorgprofessional worden hergebruikt voor verschillende doeleinden.

Door nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren waarin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (curation/rentmeesterschap) centraal staat om data onafhankelijk van de systemen en organisaties te onderhouden, creëren we een (virtuele) plek voor onze eigen Nederlandse/Europese data. De nieuwe privacyregels (AVG/GDPR) maakt die ketenomkering nu al mogelijk. Hiermee wordt de data-verantwoordelijkheid belegd bij de patiënt/burger én bij de zorgprofessional. Door te investeren in deze aanpak blijven de Nederlandse data beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers en zorgprofessionals, wordt de burger meer als klant van de gezondheidszorg gezien en kan de burger profiteren van de waarde van zijn eigen data.

De Zorg organiseren vanuit de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener met als leidraad Positieve Gezondheid, is de paradigma-shift die Nederland nodig heeft om de ervaren kwaliteit van de zorg toe te laten nemen voor zowel cliënt als zorgverlener en de kosten omlaag te laten gaan. Interoperabiliteit tussen data en services is hierbij voorwaardelijk.


Positive Health Accelerator werkt in opdracht van overheidsinstanties en commerciële partijen in de Zorg.
En is pro bono beschikbaar voor organisaties die met vrijwilligers hetzelfde ideaal nastreven.

Mijn dienstverlening richt zich op

  • Strategisch advies & visie ontwikkeling, business architectuur
  • Co-creatie, partijen en netwerken verbinden, deuren openen
  • Interoperabiliteit in "gewone mensen taal"
  • Marktbenadering, marketing & sales strategie, business development
  • Partnerbeleid
  • Katalysator zijn tussen verschillende partijen in de Zorg, commercieel en niet-commercieel, om duurzame oplossingen samen te realiseren

Marlene Gigase | mgigase@phaccelerator.nl | +31 (0) 6 22 908 605 | marlenegigase | @MarleneGigase
Positive Health Accelerator. Delen van teksten met bronvermelding is toegestaan.