Patiënt 'empowerment'Patiënt ‘empowerment’ is voor iedereen anders. Het gaat erom dat je niet alleen 'onderwerp' bent als je ziek wordt, maar ook (de belangrijkste) medespeler. Het gaat om jouw (kwaliteit van) leven. Wat heb je dan nodig om medespeler te kunnen zijn? Vertrouwen in je (team van) zorgverleners die van jou weten wat jij belangrijk vindt, en erop vertrouwen kunnen dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Dat is dus meer dan alleen maar 'beschikking hebben over je data '.

Medespeler zijn, is in een acute situatie natuurlijk anders dan bij een chronische aandoening. Mocht je in een acute situatie terechtkomen, dan wil je dat je belangrijkste gegevens om te overleven voorhanden zijn voor de betreffende zorgverleners. Of als je niet wil overleven dat ook dat bekend is en wordt gerespecteerd.

En als mens met een chronische aandoening of een beperking wil je een zo normaal mogelijk en prettig leven leiden. Van patiënt weer terug naar mens. Samen met je behandelteam en Informatie Technologische ondersteuning die dit mogelijk maakt.

Acuut of chronisch, in alle gevallen willen we erop kunnen vertrouwen dat iedere betrokkene over eenduidige, relevante informatie in de juiste context beschikt. De mogelijkheden die Artificial Intelligence biedt om data om te zetten in bruikbare informatie voor meer ‘Personalised Healthcare’ gaat ons hier zeker van dienst zijn. Maar de grootste uitdaging nog steeds is om eenduidige informatie in de juiste context op de juiste plaats beschikbaar te hebben. En daar hebben we 'Interoperabiliteit' voor nodig.

Er wordt in Nederland hard gewerkt om deze informatie nu ook voor ons burgers op een toegankelijke wijze beschikbaar te maken. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg.

Marlene Gigase | mgigase@phaccelerator.nl | +31 (0) 6 22 908 605 | marlenegigase | @MarleneGigase
Positive Health Accelerator. Delen van teksten met bronvermelding is toegestaan.