Patiënt 'empowerment'Patiënt ‘empowerment’ is voor iedereen anders. Het gaat erom dat je niet alleen 'onderwerp' bent als je ziek wordt, maar ook (de belangrijkste) medespeler. Het gaat om jouw (kwaliteit van) leven. Wat heb je dan nodig om medespeler te kunnen zijn? Vertrouwen in je (team van) zorgverleners die van jou weten wat jij belangrijk vindt, en erop vertrouwen kunnen dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Dat is dus meer dan alleen maar 'beschikking hebben over je data '. Waarbij beschikking én zeggenschap hebben over de door jou geproduceerde data - al of niet in een zorgtraject- een voorwaarde is gezien de steeds grotere waarde van deze data voor jezelf en anderen.

Medespeler zijn, is in een acute situatie natuurlijk anders dan bij een chronische aandoening. Mocht je in een acute situatie terechtkomen, dan wil je dat je belangrijkste gegevens om te overleven voorhanden zijn voor de betreffende zorgverleners. Of als je niet wil overleven dat ook dat bekend is en wordt gerespecteerd.

En als mens met een chronische aandoening of een beperking wil je een zo normaal mogelijk en prettig leven leiden. Van patiënt weer terug naar mens. Samen met je behandelteam en Informatie Technologische ondersteuning die dit mogelijk maakt.

Acuut of chronisch, in alle gevallen willen we erop kunnen vertrouwen dat iedere betrokkene over eenduidige, relevante informatie in de juiste context beschikt. De mogelijkheden die Artificial Intelligence biedt om data om te zetten in bruikbare informatie voor meer ‘Personalised Healthcare’ gaat ons hier zeker van dienst zijn. Daarbij is het van essentieel belang dat deze gezondheids/zorgdata van degenen zijn die ze hebben geproduceerd. En dat zijn de burgers, de patiënt en de zorgprofessional die ze gemaakt hebben en niet de applicatie- of platformleveranciers.

Wil de burger gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en innovaties die recente technologie ons biedt, dan is het nodig dat we in Nederland inzetten op andere architecturen en samenwerkingsverbanden dan we nu in de Zorg hebben. En om voor de burger, patiënt en zorgprofessional eenduidige informatie in de juiste context op de juiste plaats beschikbaar te hebben is 'Interoperabiliteit' nodig.

Er wordt in Nederland hard gewerkt om deze informatie nu ook voor ons burgers op een toegankelijke wijze beschikbaar te maken. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg.

Marlene Gigase | mgigase@phaccelerator.nl | +31 (0) 6 22 908 605 | marlenegigase | @MarleneGigase
Positive Health Accelerator. Delen van teksten met bronvermelding is toegestaan.