Positieve gezondheid

"Positieve Gezondheid… accent op wat het leven betekenisvol maakt"

Machteld Huber

De introductie van het concept Positieve Gezondheid door Machteld Huber, Institute for Positive Health geeft ons allemaal, als burger of in de rol van zorgverlener of patiënt/zorgcliënt, de mogelijkheid om te kijken naar wat wij belangrijk vinden in ons leven, of wat we nog wèl kunnen ondanks eventuele (lichamelijke) beperkingen.

Het geeft een extra dimensie aan onze Westerse geneeskunst, die vooral ziektegericht is. Als Positieve Gezondheid als uitgangspunt wordt gekozen om in de Zorg met elkaar om te gaan, dan kunnen we mogelijk een versnelling realiseren van de zaken die we in de vier Hoofdlijnenakkoorden willen bereiken.

Positieve Gezondheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de Triple Aim: drie doelen die tegelijkertijd worden nagestreefd. Verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg, verbetering van de gezondheid van inwoners, en daardoor het verlagen van de zorgkosten.

Triple Aim


IPH

Institute for Positive Health is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van dit nieuwe concept van gezondheid. Die 6 dimensies zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Door te vragen naar wat mensen belangrijk vinden in hun leven, spreek je hun bron van veerkracht aan. En daar hoef je niet persé “patiënt” voor te zijn. Het concept van Positieve Gezondheid geeft ook handvaten op je werkplek. Het geeft werknemers en werkgevers woorden om op een andere manier te praten over wat werknemers nodig hebben.


"van patiënt weer terug naar mens"

J.E. Gigase

zijn pleidooi, ondanks blindheid en andere beperkingen

Marlene Gigase | mgigase@phaccelerator.nl | +31 (0) 6 22 908 605 | marlenegigase | @MarleneGigase
Positive Health Accelerator. Delen van teksten met bronvermelding is toegestaan.